Akademia menedżera

Bez nazwy-1

Projekt Akademia Menedżera to autorski program rozwojowy Effect Group, dedykowany osobom pełniącym funkcje menedżerskie. Uczestnicząc w programie, menedżerowie mogą w znaczący sposób podnieść swoje umiejętności i zwiększyć skalę osiąganych sukcesów.

 

Bez dobrego menedżera nie istnieje związek pomiędzy wizją i strategią firmy, a zadaniami realizowanymi przez pracowników. Organizacja działa przypadkowo, chaotycznie, zamiast zmierzać ściśle wytyczoną ścieżką w stronę kolejnych kamieni milowych w rozwoju przedsiębiorstwa. Dobry menedżer stanowi ogniwo niezbędne do tego, aby codzienna praca była zgodna z misją i wspierała osiąganie celów firmy.

 

Uczestnicy Akademii Menedżera poznają, jakie funkcje pełni dobry menedżer w organizacji, a także pogłębią swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zespołem. Szczególny nacisk kładziemy na komunikowanie pracownikom celów firmy w zrozumiały dla nich sposób, delegowanie uprawnień oraz tworzenie zasad efektywnej współpracy z podwładnymi (indywidualnie i w ramach zespołu).

 

Menedżerowie biorący udział w programie poznają konsekwencje złej organizacji pracy zespołu i sposoby przeciwdziałania związanym z tym problemom. Podczas szkoleń poszukamy optymalnego połączenia pomiędzy relacyjną a zadaniową rolą przełożonego, tak aby menedżer potrafił stworzyć efektywny, skuteczny, twórczy i współpracujący zespół pracowników.

 

W ramach Akademii Menedżera proponujemy trzy poziomy doskonalenia kompetencji menedżerskich, z których każdy rekomendowany jest osobom o innym poziomie doświadczenia w zarządzaniu.

NAZWA MODUŁU TEMATY SZKOLEŃ TERMINY SZKOLEŃ CENA
MODUŁ I – KOMPETENCJE SKUTECZNEGO MENADŻERA: JAK BUDOWAĆ AUTORYTET I ORGANIZOWAĆ PRACĘ
  • Budowa autorytetu menadżera

 

  • Organizacja pracy własnej i zespołu
  • do ustalenia
2780,00+ 23% VAT
MODUŁ II – BUDOWANIE ZESPOŁU I MOTYWACJA – JAK INSPIROWAĆ LUDZI POPRZEZ EFEKTYWNĄ KOMUNIKACJĘ?
  • Kierowanie pracą zespołu i motywacja

 

  • Zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań
  • do ustalenia
2780,00+ 23% VAT
MODUŁ III – LEADERSHIP
  • Narzędzia wspierające pracę zespołu

 

  • Zarządzanie talentami i wiekiem
  • do ustalenia
2780,00+ 23% VAT

Jeden moduł obejmuje dwa szkolenia tematycznie, z których każde trwa 2 dni (po 8 godzin dziennie).

 

Podana w tabeli cena szkolenia obejmuje:

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się Akademia Menadżera.

 

Szkolenia zamknięte: na Państwa życzenie możemy zrealizować program Akademii Menadżera także w formule szkolenia wewnętrznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©