Szkolenia interpersonalne

Szkolenia Interpersonalne

Temat Termin Miasto
Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami 21 – 22 lutego 2017
16 – 17 marca 2017
24 – 25 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej 23 – 24 lutego 2017
23 – 24 marca 2017
27 – 28 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem 23 – 24 lutego 2017
14 – 15 marca 2017
10 – 11 kwietnia 2017
20 – 21 kwietnia 2017
16 – 17 maja 2017
Katowice
Wrocław
Poznań
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia 23 – 24 lutego 2017
16 – 17 marca 2017
23 – 24 marca 2017
24 – 25 kwietnia 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Przywództwo – budowanie i motywowanie zespołu 27 – 28 lutego 2017
27 – 28 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Katowice
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Doskonalenie kompetencji kierowniczych 2 – 3 marca 2017
6 – 7 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
29 – 30 czerwca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Doskonalenie umiejętności menadżerskich 13 – 14 marca 2017
19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 14 – 15 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
Doskonalenie postawy trenerskiej 16 – 17 marca 2017
15 – 16 maja 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Menedżer w roli coacha – doskonalenie umiejętności 16 – 17 marca 2017
15 – 16 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie 16 – 17 marca 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie 16 – 17 marca 2017
24 – 25 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 17 marca 2017
17 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze 22 – 23 marca 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Jak stworzyć biznes partnerski, odpowiedzialny i etyczny za pomocą konstruktywnej komunikacji opartej na metodzie NVC 23 – 24 marca 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Akademia Asystentki i Sekretarki 23 – 24 marca 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Call Center – zarządzanie poprzez coaching i statystyki 23 – 24 marca 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Skuteczna obrona przed manipulacjami 23 – 24 marca 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy 23 – 24 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
15 – 16 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa 23 – 24 marca 2017
22 – 23 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Katowice
Warszawa
Zapisz się
Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników 23 – 24 marca 2017
25 – 26 maja 2017
3 – 4 lipca 2017
Warszawa
Kraków
Wrocław
Zapisz się
Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości 27 – 28 marca 2017
15 – 16 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Wrocław
Zapisz się
Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy 27 – 28 marca 2017
15 – 16 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Wrocław
Zapisz się
Automotywacja – jak być skutecznym liderem? 27 – 28 marca 2017
25 – 26 maja 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu 30 – 31 marca 2017
17 – 18 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Telesprzedaż – innowacyjne podejście do zmęczonych i niemających czasu klientów 10 – 11 kwietnia 2017
12 – 13 czerwca 2017
Poznań
Warszawa
Zapisz się
MS Excel – poziom zaawansowany 10 – 11 kwietnia 2017
22 – 23 maja 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych 10 – 11 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
10 – 11 lipca 2017
Poznań
Warszawa
Sopot
Wrocław
Zapisz się
Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację 10 – 11 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Poznań
Sopot
Zapisz się
Profesjonalne wystąpienia publiczne 10 – 11 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
10 – 11 lipca 2017
Poznań
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji 10 – 11 kwietnia 2017
11 – 12 maja 2017
10 – 11 lipca 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Poznań
Warszawa
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Korespondencja biurowa – współczesne standardy komunikacji pisemnej z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi 19 kwietnia 2017
Warszawa
Zapisz się
Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową 20 – 21 kwietnia 2017
3 – 4 lipca 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Zarządzanie utalentowanymi pracownikami 20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Przejmowanie klientów konkurencji 24 – 25 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne? 24 – 25 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Jak przeprowadzać efektywne zebrania? 24 – 25 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie projektami 24 – 25 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się 24 – 25 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami 26 kwietnia 2017
7 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi 27 – 28 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera 27 – 28 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Warszawa
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Negocjacje biznesowe międzynarodowe 18 – 19 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie 25 – 26 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy 26 – 27 maja 2017
3 – 4 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r. 19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Zapisz się
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©