Szkolenia HR i Kadry

Szkolenia HR i kadry

Temat Termin Miasto
Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń 23 – 24 stycznia 2017
16 – 17 marca 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki 26 – 27 stycznia 2017
20 – 21 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie szkoleniami 26 – 27 stycznia 2017
16 – 17 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Wrocław
Kraków
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne 30 stycznia 2017
20 marca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych. 30 stycznia 2017
21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
7 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Poznań
Warszawa
Zapisz się
Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty 30 – 31 stycznia 2017
20 – 21 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 lutego 2017
13 marca 2017
15 maja 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian 16 – 17 lutego 2017
16 – 17 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
12 – 13 czerwca 2017
6 – 7 lipca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Płaca minimalna dla zleceniobiorców 17 lutego 2017
17 marca 2017
Katowice
Warszawa
Zapisz się
Nowe uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem 17 lutego 2017
17 marca 2017
Katowice
Wrocław
Zapisz się
Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników 20 – 21 lutego 2017
22 – 23 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie utalentowanymi pracownikami 20 – 21 lutego 2017
20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
Katowice
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Lean management w działach HR 20 – 21 lutego 2017
16 – 17 marca 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 13 marca 2017
15 maja 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Lista płac. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń? 13 marca 2017
20 marca 2017
Wrocław
Kraków
Zapisz się
Doskonalenie postawy trenerskiej 16 – 17 marca 2017
15 – 16 maja 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie 16 – 17 marca 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 17 marca 2017
17 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 20 marca 2017
21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel 20 – 21 marca 2017
15 – 16 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie 20 – 21 marca 2017
15 – 16 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Płatnik dla zaawansowanych 20 marca 2017
17 marca 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze 23 – 24 marca 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers 24 marca 2017
7 czerwca 2017
7 lipca 2017
Warszawa
Sopot
Wrocław
Zapisz się
Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy 27 – 28 marca 2017
15 – 16 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Wrocław
Zapisz się
HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji 20 – 21 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Wrocław
Sopot
Zapisz się
System Okresowych Ocen Pracowniczych 24 – 25 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Jak przeprowadzać efektywne zebrania? 24 – 25 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Sopot
Zapisz się
Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników 15 – 16 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©