Szkolenia HR i Kadry

Szkolenia HR i kadry

Temat Termin Miasto
Zarządzanie szkoleniami 21 – 22 sierpnia 2017
21 – 22 września 2017
16 – 17 października 2017
16 – 17 listopada 2017
4 – 5 grudnia 2017
Wrocław
Kraków
Wrocław
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers 23 sierpnia 2017
10 listopada 2017
6 grudnia 2017
Wrocław
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników 24 – 25 sierpnia 2017
25 – 26 września 2017
23 – 24 listopada 2017
14 – 15 grudnia 2017
Wrocław
Warszawa
Karpacz
Warszawa
Zapisz się
Doskonalenie postawy trenerskiej 28 – 29 sierpnia 2017
26 – 27 października 2017
7 – 8 grudnia 2017
Sopot
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Lean management w działach HR 28 – 29 sierpnia 2017
16 – 17 października 2017
11 – 12 grudnia 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń 28 – 29 sierpnia 2017
16 – 17 października 2017
23 – 24 listopada 2017
Sopot
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
System Okresowych Ocen Pracowniczych 28 – 29 sierpnia 2017
19 – 20 października 2017
14 – 15 grudnia 2017
Sopot
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 sierpnia 2017
15 września 2017
29 listopada 2017
11 grudnia 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji 30 sierpnia 2017
11 października 2017
6 grudnia 2017
Sopot
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian 14 – 15 września 2017
19 – 20 października 2017
20 – 21 listopada 2017
4 – 5 grudnia 2017
Kraków
Wrocław
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 15 września 2017
13 października 2017
13 grudnia 2017
Warszawa
Katowice
Warszawa
Zapisz się
Urlopy i zwolnienia od pracy w 2017 r. 15 września 2017
20 października 2017
21 listopada 2017
5 grudnia 2017
Kraków
Wrocław
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
Zarządzanie utalentowanymi pracownikami 21 – 22 września 2017
16 – 17 listopada 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty 21 – 22 września 2017
16 – 17 listopada 2017
11 – 12 grudnia 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki 25 – 26 września 2017
14 – 15 listopada 2017
4 – 5 grudnia 2017
Kraków
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 10 października 2017
11 grudnia 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Prawo pracy dla kadry kierowniczej 13 października 2017
22 listopada 2017
6 grudnia 2017
Warszawa
Wrocław
Zakopane
Zapisz się
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 13 października 2017
22 listopada 2017
14 grudnia 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Rozmowy z pracownikami – droga do sukcesu firmy 16 – 17 października 2017
4 – 5 grudnia 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie 16 – 17 października 2017
20 – 21 listopada 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne 18 października 2017
22 listopada 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie 19 – 20 października 2017
20 – 21 listopada 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Jak przeprowadzać efektywne zebrania? 6 – 7 listopada 2017

Warszawa
Sopot
Zapisz się
Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze 9 – 10 listopada 2017
7 – 8 grudnia 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel 16 – 17 listopada 2017
11 – 12 grudnia 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji 16 – 17 listopada 2017
4 – 5 grudnia 2017
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników 20 – 21 listopada 2017
Warszawa
Zapisz się
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©