Szkolenia administracja publiczna

Szkolenia Administracja i Prawo

Temat Termin Miasto
Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej 23 – 24 lutego 2017
23 – 24 marca 2017
27 – 28 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Doskonalenie kompetencji kierowniczych 2 – 3 marca 2017
6 – 7 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
29 – 30 czerwca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 13 marca 2017
15 maja 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Lista płac. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń? 13 marca 2017
20 marca 2017
Wrocław
Kraków
Zapisz się
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 marca 2017
15 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017 r. 14 marca 2017
24 kwietnia 2017
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 14 – 15 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
Przygotowanie inwentaryzacji 15 marca 2017
10 maja 2017
7 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie 16 – 17 marca 2017
24 – 25 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń 16 – 17 marca 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Warszawa
Kraków
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie szkoleniami 16 – 17 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Kraków
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian 16 – 17 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
12 – 13 czerwca 2017
6 – 7 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 17 marca 2017
17 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Płaca minimalna dla zleceniobiorców 17 marca 2017
Warszawa
Zapisz się
Nowe uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem 17 marca 2017
21 kwietnia 2017
13 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska 20 – 21 marca 2017
22 – 23 maja 2017
27 – 28 listopada 2017
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 20 marca 2017
21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie 20 – 21 marca 2017
15 – 16 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Płatnik dla zaawansowanych 20 marca 2017
17 marca 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne 20 marca 2017
7 czerwca 2017
5 lipca 2017
Warszawa
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Akademia Asystentki i Sekretarki 23 – 24 marca 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r. 23 – 24 marca 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy 23 – 24 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
15 – 16 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa 23 – 24 marca 2017
22 – 23 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Katowice
Warszawa
Zapisz się
Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach. 23 – 24 marca 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości 27 – 28 marca 2017
15 – 16 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Wrocław
Zapisz się
Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy 27 marca 2017
12 maja 2017
12 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu 30 – 31 marca 2017
17 – 18 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
MS Excel – poziom zaawansowany 10 – 11 kwietnia 2017
22 – 23 maja 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację 10 – 11 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Poznań
Sopot
Zapisz się
Profesjonalne wystąpienia publiczne 10 – 11 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
10 – 11 lipca 2017
Poznań
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Korespondencja biurowa – współczesne standardy komunikacji pisemnej z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi 19 kwietnia 2017
Warszawa
Zapisz się
Profesjonalna obsługa interesanta 19 kwietnia 2017
15 maja 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki 20 – 21 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty 20 – 21 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych. 21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
7 lipca 2017
Warszawa
Poznań
Warszawa
Zapisz się
Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne? 24 – 25 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Jak przeprowadzać efektywne zebrania? 24 – 25 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Sopot
Zapisz się
Etyka w administracji publicznej 24 kwietnia 2017
2 czerwca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się 24 – 25 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych. 24 – 25 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczne kompendium wiedzy 26 kwietnia 2017
9 czerwca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi 27 – 28 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników 15 – 16 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Wartościowanie stanowisk w administracji 15 – 16 maja 2017
26 – 27 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie 25 – 26 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy 26 – 27 maja 2017
3 – 4 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r. 19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Zapisz się
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©