Szkolenia administracja publiczna

Szkolenia Administracja i Prawo

Temat Termin Miasto
Wartościowanie stanowisk w administracji 23 – 24 stycznia 2017
15 – 16 maja 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń 23 – 24 stycznia 2017
16 – 17 marca 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 23 – 24 stycznia 2017
21 – 22 lutego 2017
14 – 15 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
Warszawa
Katowice
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Przygotowanie inwentaryzacji 25 stycznia 2017
15 marca 2017
10 maja 2017
7 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Sopot
Zapisz się
HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki 26 – 27 stycznia 2017
20 – 21 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie 26 – 27 stycznia 2017
16 – 17 marca 2017
24 – 25 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy 26 – 27 stycznia 2017
23 – 24 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
15 – 16 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Kraków
Sopot
Zapisz się
Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację 26 – 27 stycznia 2017
10 – 11 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Poznań
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie szkoleniami 26 – 27 stycznia 2017
16 – 17 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Wrocław
Kraków
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach. 30 – 31 stycznia 2017
23 – 24 marca 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne 30 stycznia 2017
20 marca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych. 30 stycznia 2017
21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
7 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Poznań
Warszawa
Zapisz się
Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017 r. 30 stycznia 2017
14 marca 2017
24 kwietnia 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu 30 – 31 stycznia 2017
30 – 31 marca 2017
17 – 18 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Doskonalenie kompetencji kierowniczych 30 – 31 stycznia 2017
2 – 3 marca 2017
6 – 7 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
29 – 30 czerwca 2017
Warszawa
Katowice
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa 30 – 31 stycznia 2017
23 – 24 marca 2017
22 – 23 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Katowice
Zapisz się
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 lutego 2017
13 marca 2017
15 maja 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy 6 – 7 lutego 2017
25 – 26 maja 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie 6 – 7 lutego 2017
25 – 26 maja 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Profesjonalne wystąpienia publiczne 6 – 7 lutego 2017
10 – 11 kwietnia 2017
10 – 11 lipca 2017
Warszawa
Poznań
Wrocław
Zapisz się
Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian 16 – 17 lutego 2017
16 – 17 marca 2017
20 – 21 kwietnia 2017
12 – 13 czerwca 2017
6 – 7 lipca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Płaca minimalna dla zleceniobiorców 17 lutego 2017
17 marca 2017
Katowice
Warszawa
Zapisz się
Nowe uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem 17 lutego 2017
17 marca 2017
Katowice
Wrocław
Zapisz się
Profesjonalna obsługa interesanta 20 lutego 2017
19 kwietnia 2017
15 maja 2017
Katowice
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się 20 – 21 lutego 2017
24 – 25 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Kraków
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych. 23 – 24 lutego 2017
24 – 25 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r. 23 – 24 lutego 2017
19 – 20 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej 23 – 24 lutego 2017
23 – 24 marca 2017
27 – 28 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Katowice
Wrocław
Warszawa
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 13 marca 2017
15 maja 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Lista płac. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń? 13 marca 2017
20 marca 2017
Wrocław
Kraków
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 17 marca 2017
17 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska 20 – 21 marca 2017
22 – 23 maja 2017
27 – 28 listopada 2017
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 20 marca 2017
21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie 20 – 21 marca 2017
15 – 16 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Płatnik dla zaawansowanych 20 marca 2017
17 marca 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Akademia Asystentki i Sekretarki 23 – 24 marca 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r. 23 – 24 marca 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości 27 – 28 marca 2017
15 – 16 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Wrocław
Zapisz się
MS Excel – poziom zaawansowany 10 – 11 kwietnia 2017
22 – 23 maja 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Korespondencja biurowa – współczesne standardy komunikacji pisemnej z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi 19 kwietnia 2017
Warszawa
Zapisz się
Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne? 24 – 25 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Jak przeprowadzać efektywne zebrania? 24 – 25 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi 27 – 28 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników 15 – 16 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©