Szkolenia administracja publiczna

Szkolenia Administracja i Prawo

Temat Termin Miasto
Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu 31 – 1 kwietnia 2017 17 – 18 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Doskonalenie kompetencji kierowniczych 6 – 7 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
29 – 30 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację 10 – 11 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Poznań
Sopot
Zapisz się
Profesjonalne wystąpienia publiczne 10 – 11 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
10 – 11 lipca 2017
Poznań
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
MS Excel – poziom zaawansowany 10 – 11 kwietnia 2017
22 – 23 maja 2017
6 – 7 lipca 2017
28 – 29 września 2017
7 – 8 grudnia 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy 10 – 11 kwietnia 2017
15 – 16 maja 2017
15 – 16 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Toruń
Kraków
Sopot
Zapisz się
Korespondencja biurowa – współczesne standardy komunikacji pisemnej z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi 19 kwietnia 2017
Warszawa
Zapisz się
Profesjonalna obsługa interesanta 19 kwietnia 2017
15 maja 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian 19 – 20 kwietnia 2017
15 – 16 maja 2017
12 – 13 czerwca 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Toruń
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Systemy wynagradzania i premiowania – warsztaty 20 – 21 kwietnia 2017
5 – 6 czerwca 2017
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Warszawa
Kraków
Sopot
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Urlopy i zwolnienia od pracy w 2017 r. 20 kwietnia 2017
13 czerwca 2017
Warszawa
Kraków
Zapisz się
HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki 20 – 21 kwietnia 2017
15 – 16 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
25 – 26 września 2017
Wrocław
Toruń
Sopot
Kraków
Zapisz się
Zarządzanie szkoleniami 20 – 21 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
21 – 22 września 2017
16 – 17 października 2017
Kraków
Warszawa
Sopot
Kraków
Wrocław
Zapisz się
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych. 21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
7 lipca 2017
Warszawa
Poznań
Warszawa
Zapisz się
Lista płac. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń? 21 kwietnia 2017
7 lipca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 21 kwietnia 2017
12 czerwca 2017
5 lipca 2017
13 października 2017
22 listopada 2017
Warszawa
Wrocław
Kraków
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne? 24 – 25 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Jak przeprowadzać efektywne zebrania? 24 – 25 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
Kraków
Sopot
Zapisz się
Etyka w administracji publicznej 24 kwietnia 2017
2 czerwca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie 24 – 25 kwietnia 2017
15 – 16 maja 2017
25 – 26 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
Warszawa
Toruń
Wrocław
Sopot
Zapisz się
Ochrona środowiska w firmie/instytucji 2017 r. 24 kwietnia 2017
Warszawa
Zapisz się
Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia 24 – 25 kwietnia 2017
8 – 9 czerwca 2017
6 – 7 lipca 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Warszawa
Sopot
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych. 24 – 25 kwietnia 2017
18 – 19 maja 2017
20 – 21 listopada 2017
4 – 5 grudnia 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
System Okresowych Ocen Pracowniczych 24 – 25 kwietnia 2017
6 – 7 lipca 2017
28 – 29 sierpnia 2017
19 – 20 października 2017
14 – 15 grudnia 2017
Wrocław
Warszawa
Sopot
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczne kompendium wiedzy 26 kwietnia 2017
9 czerwca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się 26 – 27 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
28 – 29 sierpnia 2017
Wrocław
Warszawa
Sopot
Zapisz się
Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej 27 – 28 kwietnia 2017
25 – 26 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Warszawa
Kraków
Sopot
Wrocław
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 28 kwietnia 2017
17 maja 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi 8 – 9 maja 2017
6 – 7 lipca 2017
25 – 26 września 2017
9 – 10 listopada 2017
Warszawa
Wrocław
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Przygotowanie inwentaryzacji 10 maja 2017
7 czerwca 2017
25 października 2017
22 listopada 2017
20 grudnia 2017
Warszawa
Sopot
Kraków
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy 12 maja 2017
12 czerwca 2017
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników 15 – 16 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Wartościowanie stanowisk w administracji 15 – 16 maja 2017
26 – 27 czerwca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 maja 2017
30 sierpnia 2017
15 września 2017
29 listopada 2017
11 grudnia 2017
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 15 maja 2017
12 czerwca 2017
10 października 2017
11 grudnia 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Strategia personalna – przygotowanie i wdrożenie, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w firmie 15 – 16 maja 2017
19 – 20 października 2017
20 – 21 listopada 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Postaw fundament – warsztat budowania poczucia własnej wartości 15 – 16 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
Kraków
Wrocław
Zapisz się
Płatnik dla zaawansowanych 17 maja 2017
Warszawa
Zapisz się
Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń 18 – 19 maja 2017
8 – 9 czerwca 2017
3 – 4 lipca 2017
Kraków
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach. 18 – 19 maja 2017
19 – 20 czerwca 2017
23 – 24 października 2017
4 – 5 grudnia 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zakopane
Zapisz się
Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska 22 – 23 maja 2017
27 – 28 listopada 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
MS Excel – od podstaw – do mistrzostwa 22 – 23 maja 2017
5 – 6 czerwca 2017
26 – 27 października 2017
23 – 24 listopada 2017
11 – 12 grudnia 2017
Katowice
Warszawa
Kraków
Warszawa
Wrocław
Zapisz się
Konflikty w zespole – przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie 25 – 26 maja 2017
10 – 11 lipca 2017
Warszawa
Warszawa
Zapisz się
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy 26 – 27 maja 2017
3 – 4 lipca 2017
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Akademia Asystentki i Sekretarki 5 – 6 czerwca 2017
6 – 7 listopada 2017
Sopot
Warszawa
Zapisz się
Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne 7 czerwca 2017
5 lipca 2017
18 października 2017
22 listopada 2017
Sopot
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zapisz się
Odpowiedzialność i zadania pracownika realizującego projekt dofinansowany ze środków unijnych 2014-2020 r. 19 – 20 czerwca 2017
Warszawa
Zapisz się
Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r. 19 – 20 czerwca 2017
28 – 29 września 2017
14 – 15 grudnia 2017
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zapisz się
Fundusze unijne 2014-2020 dla administracji państwowej i samorządowej. Jak skutecznie aplikować? 19 – 20 czerwca 2017
28 – 29 września 2017
6 – 7 listopada 2017
14 – 15 grudnia 2017
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Kraków
Zapisz się
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©